Snabb och säker leverans

Vi skickar paketet samma dag!

ALIEN® RDWC

ALIEN® RDWC (Recirculating Deep Water Culture) är en metod där växternas rötter är nedsänkta i en näringslösning med högkoncentrerad syretillförsel. 
Genom att använda ALIEN® RDWC hydroponiska system kan du optimera tillväxtpotentialen. Den extremt syretillsatta näringslösningen cirkuleras/återcirkuleras konstant runt i systemet. Vattenpumpen skapar en ström som gör att lösningen dras igenom alla krukor och på så sätt blandar runt näringsämnena. Den här strömmen levererar även vital näring till rotsystemen för att på så sätt optimera ett hälsosamt rotsystem som i större utsträckning tar upp näringsämnena. En annan viktig fördel med detta system är att PH- och EC-nivåerna hålls konstanta, detta pga. volymmängden vatten som finns i systemet. 
Har du frågor kring just detta system eller andra funderingar kring hydroponisk odling så tveka inte att kontakta oss på SuperGrow.se.

60 varer i alt