Snabb och säker leverans

Vi skickar paketet samma dag!

LIDT OM CBD OLIE

Efter 1. juli 2018 anses cannabisprodukter med et indhold på 0,2 % THC eller derunder ikke længere som regulerede euforiserende stoffer. Det betyder, at det bliver tilladt at besidde og forhandle cannabisprodukter med THC under grænsen. Men ved siden af dette gælder fortsat reglerne om lægemidler, kosttilskud, fødevarer m.v., som fortsat skal overholdes.

Det er svært at svare generelt på, om cannabisprodukter på nettet nu er lovlige eller ej. Det afhænger af en konkret vurdering oliens reelle indhold, anvendelse, oprindelsesland, produktionsforhold m.m.
Men generelt gælder, at meget af det cannabisolie, der sælges på nettet indeholder CBD i en mængde, der påvirker kroppen. Olien vil derfor formentlig blive vurderet til at være et lægemiddel – også selv om THC-indholdet er under 0,2%.
Hvis cannabisolien er et lægemiddel, skal det enten leve op til reglerne i lægemiddelloven eller i loven om forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
Cannabisolie, der indeholder CBD og sælges på nettet, er derfor for det meste ulovligt – også selv om olien indeholder under 0,2% THC, fordi den ikke lever op til de øvrige regler, der gælder på området.

https://laegemiddelstyrelsen.dk/…/spoergsmaal-og-svar-om-m…/

Køb af lægemidler via internettet er kun tilladt, hvis afsenderlandet er omfattet af EØS-aftalen (EU-landene, Island og Norge). Visse produkter, der sælges som kosttilskud betragtes i Danmark som lægemidler, fordi de er bestemt til at påvirke legemsfunktioner. Dette gælder for eksempel efedrin, der virker slankende. Da efedrinholdige midler i Danmark per definition er lægemidler, er det under ingen omstændigheder lovligt at købe efedrinholdige midler i USA via postordre, internet eller kurér.

Med hensyn til kosttilskud gælder det, at man som privatperson gerne må købe produkter i udlandet og modtage dem med posten. Men det sker på egen risiko. Ingen producent eller myndighed her i landet kan drages til ansvar.

https://www.netdoktor.dk/sp…/doping/artikler/lm_internet.htm

MEN

Er det strafbart at købe CBD-produkter uden om lægen og apoteket?
Juridisk set er det som udgangspunkt ikke strafbart at købe ulovlige lægemidler i Danmark til eget forbrug. Vi håndhæver reglerne over for virksomhederne – ikke over for borgerne, der køber produkterne i DK.
Man skal dog være opmærksom på, at hvis man køber og besidder CBD-olier eller andre cannabisprodukter, der måtte indeholde mere end 0,2 % THC, vil det også være strafbart at besidde det.
Ulovlig medicin kan dog være urent, forkert doseret og forkert deklareret. Der er ingen sikkerhed ved medicin købt på det ulovlige marked. Lægemiddelstyrelsen fraråder derfor på det kraftigste, at man køber ulovlige lægemidler.

Flere indlæg

Besøg superseeds.dk

Hurtig og sikker fragt