Snabb och säker leverans

Vi skickar paketet samma dag!

HVORDAN MÅLER VI DET VISELLE SPEKTRUM?

Vi måler bla. lyskilders farve og farvetemperatur ved brug af Kelvinskalaen; Jo højere farvetemperatur, jo mere blåt og køligt bliver lyset; jo lavere farvetemperatur desto varmere er lyset som er den røde del af spektrummet. Kelvinskalaen illustrere den farve vi opfanger lyset i, hver enkelt farvetemperatur (k) indeholder et uendeligt antal lysbølger for at producerer den opfattede farve det specifikke lys har.


Vi måler også det visuelle spektrum i nanometer (nm) som går fra 400 til 750 og udenfor denne skala ligger henholdsvis infrarød og ultraviolet i hver sin ende af skalaen. Nanometer måler til forskel fra Kelvin den specifikke lysbølge hvoraf flere lysbølger sammensat danner en farvetemperatur som kan måles i Kelvin. Hver lysbølge har sin egen frekvens samt indhold af photon energi. Farver med kun en enkelt lysbølge kaldes Spektralfarver eller rene farver.


For at måle lysets effektivitet samt afdækningen af plantens behov bevæger vi os nu over i PAR og PPFD, en lampe er nemlig ikke nødvendigvis mere effektiv bare fordi den forbruger flere Watt. Typisk når man måler lyset vil man måle det i Lumen (Lux), dette er dog ikke optimalt når vi måler effektiviteten af en lampe beregnet til plantevækst. Lumen er mængden af lys der udsendes men nødvendigvis ikke det lys der bliver optaget af planten.


Plantens optagelse af lys afhænger af synergien i klimaet; Temperatur, luftfugtighed og Co2. Et eksempel vil være en temperatur på 26 grader, en luftfugtighed på 80% samt en ppm værdi på 1400 vil gøre det muligt at have op imod 1500 micromoles i ppfd værdi overdine planter. Uden Co2 anbefaler vi dog ikke over 700 Micromoles eftersom effektiviteten i optagelsen af lys forsvinder og du vil ikke udnytte den ekstra tilførsel af energi betydeligt. 
Micromoles som er målestokken for PAR og PPFD værdier betyder antallet af Photoner som passerer igennem det målte område. For at give et perspektiv vil 1 micromol lys svarer til lidt over 62 quadrillioner photoner.


PAR er alle lysbølger målt indenfor det visuelle spektrum som bruges til photosyntese indenfor 400 til 700 nm. PFFD derimod er mængden af photoner som rammer en given overflade og typisk er målt i micromoles pr. sekund pr. kvadratmeter indenfor en given tidsramme. 
Med andre ord er PAR mængden af lys samt lysbølger i et givent spektrum hvorimod PPFD er den mængde af energi planten rent faktisk optager. 
Vi håber dette giver et bedre billede i hvordan vi måler det visuelle spektrum til optimeringen af plantevækst. Del gerne med dem du kender så de også kan blive lyseksperter på 10 min 🙂

Flere indlæg

Besøg superseeds.dk

Hurtig og sikker fragt