Snabb och säker leverans

Vi skickar paketet samma dag!

VAKPLAST - Vertikala odlingssystem

Vertikala odlingssystem från VAKPLAST där du jobbar med horisontella odlingslådor på höjden.
Systemet optimerar effektiviteten vad gäller både utrymmet och energiförbrukningen. Den här typen av odlingssystem passar perfekt till mindre och kanske lite trånga utrymmen där man ändå vill ha en stor avkastning.
VAKPLAST grundades 2016 ur idén om att effektivisera inomhusodling, då man ansåg att det inte fanns något optimalt odlingssystem. Man kombinerade över 18 års erfarenhet inom plastindustrin med passionen för odling – och så föddes det vertikala odlingssystemet som ett perfekt alternativ till traditionell odling (som kräver en hel del utrymme). I och med att världens befolkning ökar så måste nya odlingslösningar komma ut på marknaden för att effektivisera odlingsytan och energiåtgången.
De senaste åren har VAKPLAST skapat ett unikt vertikalt 4D NFT-system; det hydroponiska systemet är utvecklat för att klara av ogynnsamma odlingsförhållanden och har många unika funktioner:

Jämfört med traditionell horisontal odling får du med ett 4D NFT-systemet upp till 3,5 gånger större odlingsyta.
Intelligent fördelning av vatten och smart effektivisering av  dräneringssystemet utmed hela längden/bredden av odlingscontainerna – alla plantor har precis så mycket vatten och näring de behöver hela tiden.
Enkelt att ha kontroll över näringsdoseringen (avtagbart lock på reservoaren).
Enda odlingsmedia är näringslösningen/vattnet – för att eliminera tillväxt av förruttnelse och mögel.
Automatisk syretillsättningsfunktion – näringslösningen/vattnet syresätts kontinuerligt då det transporteras mellan de olika nivåerna.
Låga driftkostnader – ingen ”fast” odlingsmedia som t ex. jord – maximerar odlingsytan och optimerar energiförbrukningen (låg kostnad).
Enkel att underhålla – perfekt åtkomst till plantorna och deras rotsystem, enkel att rengöra reservoaren och att blanda i näring, kontrollerar upp till 5 vattenintag för upp till 245 plantor; krokar som är  enkla och snabba att montera för plantor som är lite större och tyngre.
Minimalt med avfall – ingen ”fast” odlingsmedia utan endast avfall från plantorna (det som inte används t ex. stammar, bladverk m.m. beroende på vad som odlas) och deras rotsystem.
Tidseffektivt – allt är tillgängligt, enkelt och funktionellt.
Minskad risk för näringslösningsstopp i systemet – mindre antal munstycken och ökat flöde genom dem.
Inget vattenläckage – varje odlingscontainer har slutna kanter för att eliminera läckage och även dräneringen är i ett enda stycke.
Använder sig av modern teknologi och material.
Justerbara fötter – inga problem att sätta upp systemet och få det jämnt stående trots eventuella ojämnheter i golvet.
Tillverkas av VAKPLAST; garanterat låga priser, alltid tillgång till reservdelar och extratillbehör.
Patenterad teknologi – hela systemet och teknologin är skyddad av patent.
Fantastiskt pris / prestanda och resultat.

NFT 4D VERTICAL System kan även användas som ett Aquaponiskt odlingssystem (dvs. med fiskar).